11 mei 2018, Musalaha, door Hana Shapiro

“Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere.” (Jesaja 2:4-5, HSV)

Te vaak romantiseren wij profetische strategieën, terwijl we daarmee onze verantwoordelijkheid opzij schuiven. Te vaak maken we de woorden tot comfortabele dooddoeners, inplaats van Jesaja 2 toe te passen op de realiteit om ons heen.

Lees de rest van het Engelstalige blog hier.