• Nederlands
  • Engels

Waarom de Arabische wereld?

De Arabische wereld

Bijna 400 miljoen mensen wonen in de 22 landen van de Arabische wereld; ongeveer de helft van hen is onder de 25 jaar. De meerderheid van de bevolking is moslim; christenen vormen in deze uitgestrekte regio een kleine minderheid. Het aantal christenen in de regio is dramatisch gedaald als gevolg van oorlog, geweld en vervolging en er is nog steeds een uittocht van christenen gaande in landen als Irak, Syrië en Egypte.

Analfabetisme cijfers in de regio zijn schokkend. De helft van de mensen, soms zelfs 70% van de vrouwen, is (functioneel) analfabeet. Om die reden, maar ook doordat Arabische samenlevingen ‘praat’culturen zijn, wordt er op grote schaal TV gekeken via satelliet en internet. Programma’s in de eigen Arabische talen en dialecten zijn hierom zo effectief dat Arabieren de boodschap werkelijk verstaan; ondertitelen heeft immers weinig zin als mensen niet kunnen lezen.