• Nederlands
  • Engels

Visie & Missie

Visie:

De visie van Arab Vision is een Arabische wereld waarin een groeiend aantal levendige kerken in elk land en elke bevolkingsgroep in die regio een strategische en publieke rol speelt in de ontwikkeling van de samenleving in overeenstemming met het Evangelie van Jezus Christus. Verandering op grond van dat Evangelie leidt tot verandering en vernieuwing in denken en handelen. (Romeinen 12:2)

Missie:

Arab Vision gebruikt de moderne media hierbij, vandaar de slogan Media for Change. Onze missie is het produceren en uitzenden van christelijke video producties in Arabische talen en dialecten; programma’s die via satelliet TV, lokale TV stations, YouTube en elke andere mogelijke media worden uitgezonden.

Ministry document