• Nederlands
  • Engels

Organisatie structuur

Het internationale bestuur van Arab Vision bestaat uit 5-7 gekozen leden, grotendeels afkomstig uit verschillende Arabische landen. De internationaal directeur is ex-officio lid van het bestuur en de ondersteunende stichtingen (momenteel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland) hebben alle een zetel in het bestuur, met volledig stemrecht.

Het internationaal kantoor van Arab Vision is virtueel; de meeste mensen wonen in de Arabische wereld. Daar wordt ook het merendeel van de programma’s geproduceerd. Naast eenkleine kerngroep van vaste medewerkers werken we voor verschillende producties met een aantal freelancers. Voor producties in specifieke talen zoals die in Noord-Afrika, werken we voornamelijk met freelancers.

Het internationale kantoor, het productiehuis, de nazorgafdeling en de ondersteunende stichtingen zijn zowel geestelijk als contractueel met elkaar verbonden; het internationale bestuur is leidend in het waarborgen van de visie van Arab Vision.

Doelstelling van Arab Vision Nederland
Arab Vision in Nederland heeft als doel om administratieve, representatieve en financiële ondersteuning te geven aan de doelstellingen van Arab Vision Trust Fund.

anbi-logo Arab Vision is een ANBI erkende organisatie; RSIN nummer: 8142.64.165

Deelnemer LogoArab Vision (Nederland) is lid van Missie Nederland.

Het bestuur van de Stichting Arab Vision bestaat uit minimaal drie leden met volledig stemrecht. De directeur is geen bestuurslid. Leden zijn afkomstig uit verschillende denominaties en er wordt gestreefd naar een goede m/v balans. De termijnen van lidmaatschap van het Nederlandse bestuur zijn gelijk aan die van het internationale bestuur (twee keer drie jaar). Het Nederlandse bestuur vergadert drie à vier keer per jaar.

Bestuur

Dhr. A.J.Klomp (voorzitter)

Dhr. M. de Jong (penningmeester)

Mw. A. Houtman

Dhr. P. Stoter

 

Comité van Aanbeveling

Dhr. A.F. van Grol – SDOK
Dhr. K. Harink – De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – missioloog
Dhr. C.A. de Leede – Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
Mr. H.P. Medema – uitgever en publicist
Prof. Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers – fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer – 3xM
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Ds. M. de Vries, Martyriakerk Bedum
Dhr. R. Welling – Open Doors

 

Beloningsbeleid

Arab Vision heeft een (1) medewerker in dienst, te weten de directeur. Zij ontvangt een salaris conform de arbeidsvoorwaarden van de PKN-functie kerkelijk werker. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap; werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten worden vergoed. Vrijwilligers ontvangen doorgaans een bescheiden vrijwilligersvergoeding conform de regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst.

 

Lees de constitution and bylaws van het internationale bestuur (Engelstalig)

Huishoudelijk reglement van het Nederlandse bestuur