• Nederlands
  • Engels

Identiteit & Filosofie

Identiteit

Arab Vision is een christelijke organisatie die alle kerken van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Arabisch Schiereiland wil dienen. We onderschrijven het Lausanne Covenant en het Manila Manifesto alsook de Grand Rapids Consultation on Evangelism and Social Responsibility. De ethos die Arab Vision naleeft in de programma’s is goed beschreven in de Ethical Standards of the Fellowship of European Broadcasters (FEB) en in de Principles of Christian Communication of the World Association for Christian Communication (WACC).

 

Filosofie

Het getuigenis van Jezus Chrisus omvat het kerygma (‘preken’), de diakonia (‘dienen’) en de koinonia (‘gemeenschap’).  Ons getuigenis van Jezus Christus is pas compleet  als deze drie aspecten daar tegelijk onderdeel van zijn.

Kerygma

Onze christelijke boodschap, de ‘volle raad van God’, draait om God, Schepper van hemel en aarde, die zijn Zoon naar de wereld stuurde om de wereld met zich te verzoenen door zijn leven, dood en opstanding. We geloven het evangelie zoals het is verwoord in de historische christelijke concilies van de eerste eeuwen na Christus.

Diakonia

Er bestaat behoefte aan programma’s die het dienstbare leven van de huidige Arabische kerken in beeld brengen, zowel in relatie tot hun eigen leden als in relatie tot de hele samenleving. In zulke programma’s moet ook getoond worden hoe Arabische christenen door alle eeuwen een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Arabische samenleving en in de zorg voor mensen.

Koinonia

Zoals Christus heeft besloten zich bekend te maken door de eenheid en de gemeenschap van zijn Kerk, is het van belang om in de media de gemeenschap van gelovigen zichtbaar te maken; hoe  ze samen God aanbidden in hun erediensten, hoe ze elkaar ontmoeten, hoe ze samenwerken, hoe ze problemen oplossen, hoe ze leven, etc.