• Nederlands
  • Engels

Benadering

Arab Vision steunt christenen in de Arabische wereld, zowel in hun geloofsreis als in hun inspanningen om de samenleving te veranderen. Wij streven ernaar bij te dragen aan de ontwikkeling van volwassen discipelen van Jezus Christus. We werken daarbij samen met vele denominaties die het lichaam van Christus vertegenwoordigen.

Onze programma’s presenteren de Heer Jezus Christus en zijn gemeente op een niet-confronterende manier, maar liefdevol en uitnodigend. Deze aanpak is het meest geschikt om ex-moslims te ondersteunen en om bij moslims interesse op te wekken voor het evangelie; ook past die het best bij de gevoelige situatie van de Kerk in de Arabische wereld.

Wij geloven dat onze manier van communiceren niet gescheiden kan zijn van de inhoud van onze boodschap. We kunnen de gekruisigde Heer niet op een ‘kruistochtelijke’ manier brengen. We erkennen ook dat schrijnende sociale en politieke machten de Arabische regio, haar inwoners en haar gedachten gevormd hebben. We weten dat het Evangelie op moslims ‘aanvallend en aanstootgevend’ over kan komen als we spreken over de noodzaak van de verandering van het hart, maar we willen niet onnodig weerstand opwekken door onverstandig te werk te gaan.

Onze producties benadrukken Gods veranderende kracht op alle gebieden van het menselijk leven. Het Evangelie richt zich op de hele mens en op alle volken. Een onmisbaar deel van het discipel zijn van Jezus is meewerken aan een rechtvaardige samenleving. Daarbij hoort een inzet voor mensenrechten, voor minderbedeelden, minderheden, vrouwen, vluchtelingen, machtelozen, gehandicapten. De producties van Arab Vision ondersteunen deze mensen in hun strijd om een waardig bestaan.

Een onderdeel van een waardig bestaan is dat mensen het recht hebben om aangesproken te worden in de taal van hun hart. Het Evangelie is voor alle volken, dus Arab Vision produceert programma’s met respect voor lokale context en cultuur. We willen programma’s maken die mensen aan het denken zetten zodat zij de christelijke boodschap beter kunnen begrijpen en daarop reageren. Onze ervaring is dat er in de Arabische wereld openheid is voor het Evangelie van Jezus Christus bij mensen van allerlei achtergronden.

Strategisch plan 2018 – 2020

Strategisch plan 2015 – 2018