• Nederlands
  • Engels

Vrouwen in de Arabische wereld

Women-in-the-picture

Meer dan de helft van de vrouwen die ouder zijn dan 14 jaar hebben in de Arabische wereld te maken met huiselijk geweld. Arab Vision heeft veel programma’s gemaakt om dit bespreekbaar te maken. Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) wordt op grote schaal toegepast in een aantal landen in de regio. Door onze TV programma’s is er regelmatig een verandering opgetreden.

Een jonge dame die in haar laatste jaar is van de middelbare school belde ons op. Ze was intens teleurgesteld en wilde niet verder gaan, maar toen keek ze naar ons programma Hoop voor Morgen. Dit programma gaat over huiselijk geweld en (seksuele) intimidatie. Ze voelde zich bemoedigd en belde ons weer om ons te bedanken. Anderen bellen en vertellen ons dat ze hun eigen situatie gereflecteerd zien in het programma.

 


Hoop voor Morgen

Ons programma Hoop voor Morgen over huiselijk geweld en seksuele intimidatie verandert levens. Veel mensen reageren op de Facebook pagina en stellen vragen.

Toen Leila nog een kind was, werd ze verkracht door haar broer. Na die eerste keer hebben veel van haar familieleden haar misbruikt en dat leidde bij haar tot een seksverslaving. Omdat ze van jongsaf aan een probleem had aan haar been, dacht ze dat ze waarschijnlijk nooit zou trouwen. Ze was volledig aan seks verslaafd en zag geen uitweg. Verschillende malen overwoog ze om een eind te maken aan haar leven. Nadat ze ons programma Hoop voor Morgen had bekeken, nam ze contact met ons op en we spraken met haar over de Here Jezus en verzekerden haar ervan dat Hij van haar houdt. Leila bad to God en vroeg Hem om haar in deze situatie te helpen. Bidt u mee voor Leila en de vele mannen en vrouwen die reageren op Hoop voor Morgen?

We willen dit programma graag beschikbaar maken in andere talen. Seksueel geweld is helaas niet beperkt tot de Arabische wereld. Daarom hebben wij het tweede seizoen van Hoop voor Morgen ondertiteld in het Engels. Mocht u deze op USB willen ontvangen om bijvoorbeeld samen met Arabisch sprekende vrienden te bekijken, schrijf dan naar contact@arabvision.org

Verschillende afleveringen in de serie Hoop voor Morgen gaan over het kindhuwelijk. Armoede en oorlog zijn de voornaamste redenen voor kindhuwelijken. Vanwege armoede doen mensen wanhopige dingen om geld te krijgen; vanwege de oorlog is er meer risico dat meisjes worden gekidnapt, misbruikt en verkracht. Ouders geloven ten onrechte dat het vroeg uithuwelijken van hun dochters voorkomt dat ze seksueel worden lastig gevallen. Het tegenovergestelde is echter het geval: een kind-bruid wordt vaak in haar huwelijk seksueel misbruikt.

Door vroeg te trouwen worden de kansen van het meisje op scholing veel kleiner; ze gaat van school af en daardoor wordt haar persoonlijke ontwikkeling belemmerd, waardoor de cyclus van armoede wordt gecontinueerd. Daarbij komt dat een kindhuwelijk vaak de gezondheid van het meisje in gevaar brengt.

Het kindhuwelijk wordt ook als dekmantel voor mensensmokkel en prostitutie gebruikt. De belangrijkste uitdaging op dit terrein is  de afwezigheid of het niet handhaven van wetten tegen het kindhuwelijk in de Arabische wereld. Het aantal kindhuwelijken is weer aan het toenemen, vooral in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen.

Bekijk een aflevering van Hope for Tomorrow met Engelse ondertiteling.

Het tweede seizoen van Hoop voor Morgen is op USB stick verkrijgen. Vraag hem aan bij contact@arabvision.nl

 

Het sterftecijfer van vrouwen rond zwangerschap en bevalling is onacceptabel hoog. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie sterven elke dag wereldwijd ongeveer 830 vrouwen door complicaties.

Belangrijkste redenen zijn gebrek aan kennis over gezondheid, zwangerschap, seks, en een gebrek aan basisgezondheidszorg. De praktijk van vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken en HIV/AIDS problematiek verergeren dit. Wel bijna een half miljoen Syrische vrouwen op de vlucht zijn zwanger.

Omdat veel vrouwen in de Arabische wereld veelvuldig op de achterbank van een taxi hun (persoonlijke) problemen met een andere vrouw bespreken, gaat Arab Vision in zo’n setting TV programma’s produceren over onderwerpen rond zwangerschap, seks, gezondheid en bevalling. In de programma’s kletsen de vrouwen gezellig en blij over zwangerschap en hebben het dan meteen over hoe gezond te blijven, hoe tekenen te herkennen dat een zwangerschap niet goed gaat, hoe en welke medische ondersteuning te zoeken, en over tal van gerelateerde onderwerpen.

We hebben 9 afleveringen van 10 minuten gefilmd die worden uitgezonden via satelliet tv en gebruikt op onze social media kanalen.

Luister ook naar een interview met Inge Verhoef bij de EO radio over dit onderwerp.


Vrouwen in de bijbel

Bijbelse inzichten voor vandaag

Hoe Jezus omging met vrouwen was revolutionair; Hij liet zich niet belemmeren door de sociale normen van Zijn tijd. Zelfs de vroegste bijbelse verslagen van Jezus’ interactie met vrouwen laat overduidelijk zien dat Hij alle vrouwen met respect behandelde. Hij gaf hen daardoor waardigheid en bijzondere positie, wat ongebruikelijk was in die tijd. Het leven van Christus is een uitstekend model voor Arabische mannen en vrouwen om te volgen.

De vrouwen die Jezus tijdens Zijn leven op aarde ontmoette zijn de focus van deze serie. We kijken naar Maria de moeder van Jezus; Maria en Martha, zusters van Lazarus; de Samaritaanse vrouw; Maria Magdalena; de bloedvloeiende vrouw en vele anderen.

Christus erkende de immense waarde van elke vrouw en liet zien hoe God zelf haar waardeerde in de omstandigheden van haar leven.
De serie bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over vrouwen in het leven van Jezus. Het tweede deel gaat over vrouwen uit het Oude Testament. Elk deel bestaat uit 13 afleveringen van een half uur.

Interview met de schrijver van het script

Vrouwen in de Arabische wereld worden vaak niet naar hun waarde behandeld. “De Bijbel zegt dat vrouwen heel waardevol zijn. God behandelt vrouwen eerlijk, het zijn de mensen die de vrouwen slecht behandelen”, aldus de scriptschrijver van ons programma ‘Vrouwen in het leven van Jezus’ heeft voltooid.

“Het programma gaat niet zozeer over de rechten van vrouwen maar dat ze hun situatie kunnen veranderen door geloof”, aldus de 64 jarige scriptschrijver. In elke aflevering wordt in een dramastukje een voorbeeld van een vrouw uit de Bijbel weergegeven, waarop een hedendaagse vrouw reageert en haar ervaringen deelt. “Eén van de voorbeelden die we gebruiken is de Kananese vrouw uit Matt. 15:21-28 . Jezus prijst haar geloof en geeft haar wat ze wil: de genezing van haar dochtertje. Het was schokkend voor de discipelen dat Jezus deze heidense vrouw zo prees.” Jezus’ behandeling van vrouwen was en is anders dan hoe de wereld hen behandelt.

“We zouden allemaal die bijbelse houding t.a.v. vrouwen moeten hebben. Zonder de invloed van mijn moeder die mij in mijn eerste levensjaren heeft gevormd en van mijn vrouw met wie ik nu 35 jaar ben getrouwd, was ik vandaag niet de man geweest die ik nu ben,” besluit de scriptschrijver.

Vrouwen in de Bijbel is nu op TV en op internet te volgen. Op ons YouTube kanaal kunt u een aantal afleveringen zien met Engelse ondertiteling. Hier ziet u bijvoorbeeld het verhaal over Martha en Maria. De hele serie is op USB te verkrijgen. Neem contact met ons op als u daarvoor belangstelling hebt. contact@arabvision.nl

 

Bekijk speciale programma’s voor vrouwen