Versterk de Kerk

Als minderheid in de Arabische wereld ondervinden veel christenen discriminatie op hun werk en in de samenleving. Het geloof in Jezus kan veel kosten; vooral moslims die christen zijn geworden hebben het zwaar niet in het minst binnen de eigen familie en -vriendenkring.

Afval van het islamitisch geloof wordt als verraad gezien; er zijn talloze verhalen van echtscheiding, gevangenisstraf, marteling en dood nadat moslims christen werden. Zij hebben enorme behoefte aan bemoediging om stand te houden in het geloof. Velen van hen hebben vaak geen andere gelovigen in hun nabijheid om elkaar tot steun te zijn.

We produceren TV programma’s zoals discipelschapstraining, bijbels onderwijs, muziek- en pastoraleprogramma’s om kwetsbare christelijke gemeenschappen, nieuwe en geïsoleerde gelovigen te bemoedigen en te versterken.

Lees meer over onze producties over het versterken van de Kerk.

 

Koptische christenen in Egypte vormen de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. De Koptische kerk is een van de oudste kerken in de regio. Kopten hebben het zwaar door discriminatie en aanslagen. Toch laten zij moedige tekenen zien van vergeving en standvastigheid. Aan de andere kant zien we veel Kopten die niet meer actief zijn in hun kerk en gemeenschap. Door het gemis aan relatie met die gemeenschap lopen ze het risico om ook van hun geloof te vervreemden.

Arab Vision heeft in haar 20-jarig bestaan veel samengewerkt met de Koptische Kerk in Egypte en wij zijn gemotiveerd om de Kerk te steunen in initiatieven om Koptische christenen weer enthousiast te maken voor het rijke christelijke gemeenschapsleven in hun kerk – en voor een hernieuwing in hun geloof.

Samen ontwikkelen we een project waarbij het samenkomen, samenluisteren, samen-spreken en – niet onbelangrijk –  samen eten centraal staan. Mensen worden uitgenodigd voor een wekelijkse, gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het samen bekijken van een video waarin op een verfrissende manier belangrijke aspecten van geloof en kerkelijk leven worden besproken. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de lokale kerken en lokale priesters en andere gespreksleiders worden vantevoren getraind om leiding te geven aan de bijeenkomsten en contact te blijven houden met de deelnemers na het traject van gezamenlijk optrekken.

Arab Vision zal 8 tot10 video’s produceren met voor Kopten belangrijke sprekers, waaronder de Koptische paus. Belangrijke elementen van het Koptische kerkelijke leven als doop, belijdenis, Avondmaal, berouw en verzoening, huwelijk en dienen in de christelijke gemeenschap zullen aan de orde komen.

Belangrijk doel is om mensen weer enthousiast te maken over hun geloof en weer actief te worden in de christelijke gemeenschap, een mijlpaal van hernieuwde toewijding te plaatsen.

We vragen graag uw gebed voor de voorbereidingen voor dit project, voor de mensen die getraind en toegerust moeten worden om de groepen te leiden, voor de sprekers in de video’s, dat er een krachtige, bemoedigende en aansprekende boodschap zal klinken. En natuurlijk dat veel Koptische christenen zullen deelnemen.

Voor alle voorbereiding, materialen, organisatie en de video’s samen hebben we 2500 euro per bijeenkomst nodig. Iets voor een sponsoractie in uw kerk?

 

Doneer


IMG_4205

Kingdom person – Koningskind II

“Ik heb alle afleveringen bekeken van Kingdom Person (Koningskind). De betekenis van licht en waarheid sprak me erg aan. Ik vond het fantastisch om te ontdekken dat de werkelijke betekenis van spiritualiteit niet ligt in het gaan naar de kerk of de dingen doen die ik gewoon was te doen, maar om te leven onder Gods genade in vrijheid. Het maakt voor mij een heel verschil dat ik weet dat de focus van mijn leven is om deel uit maken van Gods oorspronkelijke ontwerp.”

Het eerste seizoen van Leven als een Koningskind is heel goed ontvangen. De mensen van ons productieteam waren de eerste ‘kijkers’ die erg onder de indruk waren van de inhoud van het programma. De spreker heeft de gave om belangrijke dingen uit het dagelijks leven van een christen te bespreken op een verfrissende manier die mensen uitnodigt en aan het denken zet, met het doel om Arabische christenen toe te rusten als echte volgelingen van de Here Jezus te leven in een moeilijke (soms buitengewoon vijandige) omgeving.

De tweede serie van Leven als een Koningskind bestaat uit 26 afleveringen van elk 15 minuten en 26 korte clips die we gebruiken op Facebook en andere social media. Enkele onderwerpen zijn: hoe word je een volwassen christen die steeds meer op Jezus lijkt, hoe om te gaan met lijden hoe integreer je geestelijke, psychologische en theologische aspecten in een christelijke levenswandel.

Leven als een Koningskind II is uitgezonden door verschillende christelijke satelliet zenders en via het internet.

Verschillende onderwerpen uit deze serie staan met ondertiteling op ons YouTube kanaal.

Right relations

Prayer

How Christianity changed the world

Doneer

YEML4136

Veel gedeelten in de bijbel sporen ons aan om de volgende generaties te vertellen van Gods grote daden, Zijn liefde, genade en wijsheid. Kleine kinderen staan open om dingen te leren en het is onze roeping hun te laten zien hoe de Heer, onze God wandelde en sprak met mensen zoals wij.

Veel ouders zijn tegenwoordig zo druk dat ze hun kinderen bezig houden met spelletjes op de computer, maar overal ter wereld genieten kinderen van het luisteren naar verhalen, vooral als ze op opa of oma’s schoot mogen zitten. Daarom willen we een boeiend programma aanbieden voor kinderen van 3-6.

Tegelijkertijd willen we ook de ouders erbij betrekken en hen aanmoedigen om quality time met de kinderen te hebben, de bijbelverzen samen met hen uit het hoofd te leren en te praten over het verhaal.

We zijn van plan om een TV serie van 365 afleveringen te maken; elke aflevering duurt 5-7 minuten en heeft een bijbelverhaal, een lied en een tekst.

Voor €160 sponsort u al één aflevering!

Voor het kerstprogramma 2016 hebben we verschillende korte programma’s gemaakt voor deze serie. Kijk hier hoe oma Samia kerstverhalen vertelt.

Doneer

youth-hold-the-keyDe meerderheid in de Arabische landen is jonger dan 25 jaar. Doen jongeren ertoe in de kerk? Voelen ze zich gehoord als het gaat om de discussie over christelijke levensstijl, communicatie met God, roeping en tal van andere belangrijke zaken? Of worden ze niet voor vol aangezien door het leiderschap vande Arabische kerken en andere volwassenen zoals hun ouders?

Arab Vision ontwikkelt nu een TV serie over jongeren, hoe zij werden gebruikt in Gods plannen, serieus genomen ondanks hun jeugd, geroepen door God… en hoe dit grote invloed had op hun eigen leven en de levens van anderen.

De serie bestaat uit 13 programma’s van elk 10 minuten. Voor  €1500 sponsort u een hele aflevering.

Doneer