Versterk de Kerk

Als minderheid in de Arabische wereld ondervinden veel christenen discriminatie op hun werk en in de samenleving. Het geloof in Jezus kan veel kosten; vooral moslims die christen zijn geworden hebben het zwaar niet in het minst binnen de eigen familie en -vriendenkring.

Afval van het islamitisch geloof wordt als verraad gezien; er zijn talloze verhalen van echtscheiding, gevangenisstraf, marteling en dood nadat moslims christen werden. Zij hebben enorme behoefte aan bemoediging om stand te houden in het geloof. Velen van hen hebben vaak geen andere gelovigen in hun nabijheid om elkaar tot steun te zijn.

We produceren TV programma’s zoals discipelschapstraining, bijbels onderwijs, muziek- en pastoraleprogramma’s om kwetsbare christelijke gemeenschappen, nieuwe en geïsoleerde gelovigen te bemoedigen en te versterken.

Lees meer over onze producties over het versterken van de Kerk.

 

Koptische christenen in Egypte vormen de grootste christelijke gemeenschap in het Midden-Oosten. De Koptische kerk is een van de oudste kerken in de regio. Kopten hebben het zwaar door discriminatie en aanslagen. Toch laten zij moedige tekenen zien van vergeving en standvastigheid. Aan de andere kant zien we veel Kopten die niet meer actief zijn in hun kerk en gemeenschap. Door het gemis aan relatie met die gemeenschap lopen ze het risico om ook van hun geloof te vervreemden.

Arab Vision heeft in haar 20-jarig bestaan veel samengewerkt met de Koptische Kerk in Egypte en wij zijn gemotiveerd om de Kerk te steunen in initiatieven om Koptische christenen weer enthousiast te maken voor het rijke christelijke gemeenschapsleven in hun kerk – en voor een hernieuwing in hun geloof.

Samen hebben we een project ontwikkeld waarbij het samenkomen, samen luisteren, samen spreken en – niet onbelangrijk –  samen eten centraal staan. Mensen worden uitgenodigd voor een wekelijkse, gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het samen bekijken van een video waarin op een verfrissende manier belangrijke aspecten van geloof en kerkelijk leven worden besproken. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de lokale kerken en lokale priesters en andere gespreksleiders worden van tevoren getraind om leiding te geven aan de bijeenkomsten en contact te blijven houden met de deelnemers na het traject van gezamenlijk optrekken.

Arab Vision heeft 8 video’s geproduceerd met belangrijke elementen van het Koptische kerkelijke leven als doop, belijdenis, Avondmaal, berouw en verzoening, huwelijk en dienen in de christelijke gemeenschap.

Belangrijk doel is om mensen weer enthousiast te maken over hun geloof en weer actief te worden in de christelijke gemeenschap, een mijlpaal van hernieuwde toewijding te plaatsen.

Paus Tawadros II heeft een introductie gegeven voor de hele serie. Een pilot wordt gedraaid in ongeveer 20 kerken in het zuiden van Egypte.

We zijn bezig om de hele serie te ondertitelen in het Engels, zodat het ook uitstekend materiaal zal zijn voor migranten in Europa en andere regio’s.