Het evangelie uitleggen

Er komen in deze tijd meer moslims in de Arabische wereld tot geloof in Jezus Christus dan ooit tevoren. Arab Vision brengt het goede nieuws op een liefdevolle manier met respect voor de ander.

Arab Vision produceerde de eerste evangeliserende TV programma’s voor Noord-Afrika rond 2001 en we zagen fantastische kerkgroei, vooral in Kabylië, een bergachtige regio in Algerije. Ontroerende getuigenissen uit Tunesië kregen we van een imam die samen met zijn vrouw christen werd, nadat hij onze programma’s had bekeken. “ Op een dag werden we aangesproken door een programma over de relatie tussen man en vrouw en we belden het telefoonnummer dat werd getoond. We geloven nu allebei in Jezus,” vertelde de imam aan ons nazorgteam. Elke dag reageren kijkers uit de hele regio op het evangelie en ontstaan er kleine lokale gemeenschappen van nieuwe gelovigen.

 

 

Arab Vision produceert een serie van 365 clips waarin Arabische kinderen het Woord van God proclameren door simpelweg een bijbel vers voor te lezen. Deze clipjes van slechts enkele seconden zullen gebruikt worden op christelijke satelliet tv en op het internet, via Facebook en Instagram.

We willen het evangelie presenteren aan niet-christenen in de Arabische wereld in een heel pure en neutrale vorm, zonder uitleg of interpretatie. Mensen staan vaak meer open voor de woorden die kinderen spreken, zelfs als ze de oorsprong van deze woorden niet kennen. We willen eenvoudig dat kijkers bekend raken met Bijbelse waarheden, woorden van wijsheid, liefde en genade, woorden van Jezus Christus zelf, door ze te citeren zonder interpretatie. We willen ook Arabische christenen bemoedigen door deze korte clips. “Uw woorden zijn zoeter dan honing!”

Let op mijn woorden is een hartverwarmende serie. Omdat we ook willen laten zien door de kinderen heen dat iedereen van waarde is, wordt ongeveer 5% van de bijbel verzen gelezen door kinderen met een beperking. Sommige clips zijn in gebarentaal.

We gaan eerst deze serie in het Arabisch produceren en zijn van plan om daarna deze serie met kinderen te produceren die de Berber talen van Noord-Afrika spreken en Sourani (Koerdisch). Deze korte clips zijn ideaal om op social media te gebruiken, maar ze zullen ook uitgezonden worden door verschillende satelliet TV zenders.

Door het programma willen we ook ouders met hun kinderen uitdagen om bijbel verzen uit het hoofd te leren. De ongeletterdheid is nog vrij hoog in de Arabische wereld en deze clips met kinderen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen die niet kunnen lezen of schrijven te helpen om de bijbelse waarheden te leren kennen.

Om een indruk te krijgen van de serie kunt u deze clipjes bekijken:

Kom tot Mij in gebarentaal

God is liefde

Wij zijn Zijn volk

 

Licht voor Noord-Afrika

 

Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was het gemakkelijker om van Noord-Afrika naar Rome te reizen dan van Parijs naar Rome. Vertrekkend vanaf de Tunesische kust kon men 24 uur later in Rome zijn.De Vroege Kerk in deze Romeinse provincie kende golven van vervolging, maar ook periodes van relatieve vrede en rust. In tijden van vervolging wordt vaak juist de kracht van iemands geloof duidelijk zichtbaar.

In het jaar 203 sterven twee jonge christenvrouwen, Perpetua en Felicitas, de martelaarsdood in Carthago, Tunesië. Perpetua houdt een dagboek bij, dat bewaard is gebleven. In de gevangenis schrijft ze: ‘Mijn vader kwam me bezoeken, oud-geworden van bezorgdheid, in de hoop dat hij mijn besluit nog zou kunnen beïnvloeden. “Dochter,” zei hij, “heb medelijden met mijn grijze haren! Heb medelijden met je vader. Maak me niet te schande voor de mensheid! Kijk naar je moeder en je moeders zuster; kijk naar je zoon die niet verder kan leven als jij er niet meer bent. Vergeet je trots; richt ons niet allen te gronde! Niemand van ons kan nog vrijuit spreken als het lot jou getroffen heeft.” Zo sprak mijn vader in zijn liefde voor mij, hij kuste mijn handen en wierp zich aan mijn voeten, huilend. En ik had groot verdriet omwille van mijn vader….’

In 698 wordt Carthago en heel Noord-Afrika veroverd door de Arabische/islamitische legers, maar de Kerk blijft voortbestaan, hoewel veel kleiner dan ervoor, tot aan het begin van de 15e eeuw. In de afgelopen 15 jaar hebben we weer groei van de Kerk in Noord-Afrika mogen zien, vooral in Berbergebieden, zoals Kabylië in Algerije – niet in het minst door de impact van christelijke TV programma’s.

Al vaker schreven we over dit project waarbij we door noodgedwongen partnerschapswisselingen aanzienlijke vertraging opliepen. In een nieuwe samenwerking met International Media Ministries  is er ook voor een nieuwe benadering gekozen: een dramaserie waarin we acht christenen/martelaren uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis in Noord-Afrika portretteren. We hopen dat deze portretten christenen zullen bemoedigen en niet-christenen zullen intrigeren: het christelijke geloof heeft een krachtige bloeitijd meegemaakt in Noord-Afrika en heeft daar oudere papieren dan de islam. .

U kunt hier een Engelstalige trailer bekijken van dit Heritage Project.

Als u (als organisatie of kerk) een aflevering van deze 13-delige documentaire serie wilt adopteren, neemt u dan contact met ons op via contact@arabvision.nl, dan sturen we u een project voorstel met alle details.

 

Doneer


In gesprek met elkaar

“Waarom staat de Arabische wereld in brand? Hoe is God daarbij betrokken? Ziet God ons graag of staat Hij op de uitkijk om ons direct te straffen als we iets verkeerds doen? Hoe kunnen we naar zijn wil leven? Mijn ouders geloven wel in God, maar waarom zou ik dat doen? Is het atheïsme eigenlijk geen logische keus?”

We willen een serie maken met korte dramastukjes over historische gebeurtenissen en gewoontes en die plaatsen in de context van vandaag. Een Libanese voorganger met passie voor andersgelovigen legt Bijbelse principes uit.De korte dramastukjes zijn ideaal om te gebruiken op Facebook.

Christenen krijgen zo praktische tips om sommige vragen van hun moslim vrienden te beantwoorden en moslims krijgen nieuw inzicht in het christelijk geloof waardoor ze aan het denken worden gezet.

26 afleveringen van elk 20 minuten. Per aflevering is er nog ongeveer €450 nodig.

 Doneer


Vrouwen in de Bijbel

Bijbelse inzichten voor vandaag

Hoe Jezus omging met vrouwen was revolutionair; Hij liet zich niet belemmeren door de sociale normen van Zijn tijd. Zelfs de vroegste bijbelse verslagen van Jezus’ interactie met vrouwen laat overduidelijk zien dat Hij alle vrouwen met respect behandelde. Hij gaf hen daardoor waardigheid en bijzondere positie, wat ongebruikelijk was in die tijd. Het leven van Christus is een uitstekend model voor Arabische mannen en vrouwen om te volgen.

De vrouwen die Jezus tijdens Zijn leven op aarde ontmoette zijn de focus van deze serie. We kijken naar Maria de moeder van Jezus; Maria en Martha, zusters van Lazarus; de Samaritaanse vrouw; Maria Magdalena; de bloedvloeiende vrouw en vele anderen.

Christus erkende de immense waarde van elke vrouw en liet zien hoe God zelf haar waardeerde in de omstandigheden van haar leven.

De serie bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over vrouwen in het leven van Jezus. Het tweede deel gaat over vrouwen uit het Oude Testament. Elk deel bestaat uit 13 afleveringen van een half uur.

Interview met de schrijver van het script

Vrouwen in de Arabische wereld worden vaak niet naar hun waarde behandeld. “De Bijbel zegt dat vrouwen heel waardevol zijn. God behandelt vrouwen eerlijk, het zijn de mensen die de vrouwen slecht behandelen”, aldus de scriptschrijver van ons programma ‘Vrouwen in de Bijbel’ heeft voltooid.

“Het programma gaat niet zozeer over de rechten van vrouwen maar dat ze hun situatie kunnen veranderen door geloof”, aldus de 64 jarige scriptschrijver. In elke aflevering wordt in een dramastukje een voorbeeld van een vrouw uit de Bijbel weergegeven, waarop een hedendaagse vrouw reageert en haar ervaringen deelt. “Eén van de voorbeelden die we gebruiken is de Kananese vrouw uit Matt. 15:21-28 . Jezus prijst haar geloof en geeft haar wat ze wil: de genezing van haar dochtertje. Het was schokkend voor de discipelen dat Jezus deze heidense vrouw zo prees.” Jezus’ behandeling van vrouwen was en is anders dan hoe de wereld hen behandelt.

“We zouden allemaal die bijbelse houding t.a.v. vrouwen moeten hebben. Zonder de invloed van mijn moeder die mij in mijn eerste levensjaren heeft gevormd en van mijn vrouw met wie ik nu 35 jaar ben getrouwd, was ik vandaag niet de man geweest die ik nu ben,” besluit de scriptschrijver.

Vrouwen in de Bijbel is nu op TV en op internet te volgen. Op ons YouTube kanaal kunt u een aantal afleveringen zien met Engelse ondertiteling. Hier ziet u bijvoorbeeld het verhaal over Martha en Maria.

 

Doneer

tizi-121

In 2006 was Arab Vision de eerste organisatie die christelijke TV programma’s produceerde in Tunesisch Arabisch. Niet alleen de inhoud maar ook het feit dat Tunesiërs op TV kwamen en openlijk vertelden dat ze christenen in het land waren, had enorme uitwerking!

Momenteel zijn we bezig weer nieuwe getuigenissen uit Noord-Afrika te monteren, zodat die uitgezonden kunnen worden.

Eén daarvan is van een Algerijnse, Johara. Dit is haar verhaal: “Ik begon in de evangeliën te lezen en kwam het woord liefde steeds maar weer tegen. Liefde die rust geeft aan de ziel. Ik vroeg God om tekenen en Hij nam mijn verzoek echt serieus. Ik was zo onder de indruk. Hij openbaarde Zich meerdere malen aan mij en de derde keer was in een droom. Er verschenen mensen aan mij in mijn droom die mij vertelden dit is de juiste weg, volg hem! Toen ik wakker werd, voelde ik me vol vreugde, het was buitengewoon, bovennatuurlijk.

 

Doneer