Het evangelie uitleggen

Er komen in deze tijd meer moslims in de Arabische wereld tot geloof in Jezus Christus dan ooit tevoren. Arab Vision brengt het goede nieuws op een liefdevolle manier met respect voor de ander.

Arab Vision produceerde de eerste evangeliserende TV programma’s voor Noord-Afrika rond 2001 en we zagen fantastische kerkgroei, vooral in Kabylië, een bergachtige regio in Algerije. Ontroerende getuigenissen uit Tunesië kregen we van een imam die samen met zijn vrouw christen werd, nadat hij onze programma’s had bekeken. “ Op een dag werden we aangesproken door een programma over de relatie tussen man en vrouw en we belden het telefoonnummer dat werd getoond. We geloven nu allebei in Jezus,” vertelde de imam aan ons nazorgteam. Elke dag reageren kijkers uit de hele regio op het evangelie en ontstaan er kleine lokale gemeenschappen van nieuwe gelovigen.

 

 

Arab Vision heeft een serie van 365 clips geproduceerd waarin Arabische kinderen het Woord van God proclameren door simpelweg een bijbel vers voor te lezen. Deze clipjes van slechts enkele seconden zullen gebruikt worden op christelijke satelliet tv en op het internet, via Facebook en Instagram.

We willen het evangelie presenteren aan niet-christenen in de Arabische wereld in een heel pure en neutrale vorm, zonder uitleg of interpretatie. Mensen staan vaak meer open voor de woorden die kinderen spreken, zelfs als ze de oorsprong van deze woorden niet kennen. We willen eenvoudig dat kijkers bekend raken met Bijbelse waarheden, woorden van wijsheid, liefde en genade, woorden van Jezus Christus zelf, door ze te citeren zonder interpretatie. We willen ook Arabische christenen bemoedigen door deze korte clips. “Uw woorden zijn zoeter dan honing!”

Let op mijn woorden is een hartverwarmende serie. Omdat we ook willen laten zien door de kinderen heen dat iedereen van waarde is, wordt ongeveer 5% van de bijbel verzen gelezen door kinderen met een beperking. Sommige clips zijn in gebarentaal.

We hebben deze serie eerst in het Arabisch geproduceerd  en zijn nu bezig om deze serie met kinderen te produceren die de Berber talen van Noord-Afrika spreken en Armeens. Deze korte clips zijn ideaal om op social media te gebruiken, maar ze zullen ook uitgezonden worden door verschillende satelliet TV zenders.

Door het programma willen we ook ouders met hun kinderen uitdagen om bijbel verzen uit het hoofd te leren. De ongeletterdheid is nog vrij hoog in de Arabische wereld en deze clips met kinderen zijn een prachtig hulpmiddel om mensen die niet kunnen lezen of schrijven te helpen om de Bijbelse waarheden te leren kennen.

Om een indruk te krijgen van de serie kunt u deze clipjes bekijken:

Kom tot Mij in gebarentaal

God is liefde

Wij zijn Zijn volk

 

The Heritage Project

 

Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was het gemakkelijker om van Noord-Afrika naar Rome te reizen dan van Parijs naar Rome. Vertrekkend vanaf de Tunesische kust kon men 24 uur later in Rome zijn.De Vroege Kerk in deze Romeinse provincie kende golven van vervolging, maar ook periodes van relatieve vrede en rust. In tijden van vervolging wordt vaak juist de kracht van iemands geloof duidelijk zichtbaar.

In het jaar 203 sterven twee jonge christenvrouwen, Perpetua en Felicitas, de martelaarsdood in Carthago, Tunesië. Perpetua houdt een dagboek bij, dat bewaard is gebleven. In de gevangenis schrijft ze: ‘Mijn vader kwam me bezoeken, oud geworden van bezorgdheid, in de hoop dat hij mijn besluit nog zou kunnen beïnvloeden. “Dochter,” zei hij, “heb medelijden met mijn grijze haren! Heb medelijden met je vader. Maak me niet te schande voor de mensheid! Kijk naar je moeder en je moeders zuster; kijk naar je zoon die niet verder kan leven als jij er niet meer bent. Vergeet je trots; richt ons niet allen te gronde! Niemand van ons kan nog vrijuit spreken als het lot jou getroffen heeft.” Zo sprak mijn vader in zijn liefde voor mij, hij kuste mijn handen en wierp zich aan mijn voeten, huilend. En ik had groot verdriet omwille van mijn vader….’

In 698 wordt Carthago en heel Noord-Afrika veroverd door de Arabische/islamitische legers, maar de Kerk blijft voortbestaan, hoewel veel kleiner dan ervoor, tot aan het begin van de 15e eeuw. In de afgelopen 15 jaar hebben we weer groei van de Kerk in Noord-Afrika mogen zien, vooral in Berbergebieden, zoals Kabylië in Algerije – niet in het minst door de impact van christelijke TV programma’s.

In samenwerking met International Media Ministries  wordt deze dramaserie geproduceerd waarin acht christenen/martelaren uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis in Noord-Afrika geportretteerd worden. We hopen dat deze portretten christenen zullen bemoedigen en niet-christenen zullen intrigeren: het christelijke geloof heeft een krachtige bloeitijd meegemaakt in Noord-Afrika en heeft daar oudere papieren dan de islam. .

U kunt hier een Engelstalige trailer bekijken van dit Heritage Project.

Luister naar wat een Noord-Afrikaanse christelijk leider vertelt over de mogelijke impact van dit project in deze clip.

Als u (als organisatie of kerk) een aflevering van deze 13-delige documentaire serie wilt adopteren, neemt u dan contact met ons op via contact@arabvision.nl, dan sturen we u een project voorstel met alle details.

 

Doneer


Vrouwen in de Bijbel

Bijbelse inzichten voor vandaag

Een serie over vrouwen in de Bijbel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament.

Uit het Oude Testament b.v. de vroedvrouwen in Egypte, Ruth, Abigaïl, etc. In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus omging met vrouwen; Hij liet zich niet belemmeren door de sociale normen van Zijn tijd. Hij behandelde alle vrouwen met respect. Hij gaf hen daardoor waardigheid en een bijzondere positie, wat ongebruikelijk was in die tijd. Het leven van Christus is een uitstekend model voor Arabische mannen en vrouwen om te volgen.

We kijken naar Maria de moeder van Jezus; Maria en Martha, zusters van Lazarus; de Samaritaanse vrouw; Maria Magdalena; de bloed vloeiende vrouw en vele anderen.

De serie bestaat uit 26 afleveringen van ongeveer twintig minuten. Het eerste gedeelte is een drama sketch, in het tweede gedeelte vertelt een Arabische christin over deze Bijbelse vrouw. Alle afleveringen zijn in het Engels ondertiteld en beschikbaar op USB. Stuur een mail naar contact@arabvision.nl als u belangstelling hebt om deze serie te gebruiken.

Op ons YouTube kanaal kunt u een aantal afleveringen zien met Engelse ondertiteling. Hier ziet u bijvoorbeeld het verhaal over Martha en Maria.