Een rechtvaardige samenleving

Het evangelie is een boodschap voor de hele mens en voor alle volken. Het volgen van Jezus Christus betekent visie hebben voor een maatschappij waarin rechtgedaan wordt aan allen. Daarom zetten we ons in voor de rechten van vrouwen, (religieuze) minderheden en gehandicapten.

 

De programma’s van Arab Vision spelen vaak een sleutelrol in het nadenken over een rechtvaardige samenleving.We hebben met succes campagnes ondersteund voor de afschaffing van meisjesbesnijdenis (VGV) en voor het verbeteren van de rechten van het kind. Als gevolg van het zien van onze documentaire over VGV hebben hele dorpen deze vreselijke praktijk afgeschaft. Ook werd er een nieuwe wet aangenomen die kinderen meer bescherming geeft.

 

Lees meer over onze producties over een rechtvaardige samenleving.

 

Het sterftecijfer van vrouwen rond zwangerschap en bevalling is onacceptabel hoog. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie sterven elke dag wereldwijd ongeveer 830 vrouwen door complicaties.

Belangrijkste redenen zijn gebrek aan kennis over gezondheid, zwangerschap, seks, en een gebrek aan basisgezondheidszorg. De praktijk van vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken en HIV/AIDS problematiek verergeren dit. Wel bijna een half miljoen Syrische vrouwen op de vlucht zijn zwanger.

Omdat veel vrouwen in de Arabische wereld veelvuldig op de achterbank van een taxi hun (persoonlijke) problemen met een andere vrouw bespreken, gaat Arab Vision in zo’n setting TV programma’s produceren over onderwerpen rond zwangerschap, seks, gezondheid en bevalling. In de programma’s kletsen de vrouwen gezellig en blij over zwangerschap en hebben het dan meteen over hoe gezond te blijven, hoe tekenen te herkennen dat een zwangerschap niet goed gaat, hoe en welke medische ondersteuning te zoeken, en over tal van gerelateerde onderwerpen.

We filmen 9 afleveringen van 10 minuten elk voor dit project en tijdens en na de uitzendingen is ons nazorgteam beschikbaar om verder te praten.

De totale begroting is €15500, maar we hebben nog maar €3000 nodig om deze unieke serie te produceren en de nazorg voor 6 maanden te realiseren.

Luister ook naar een interview met Inge Verhoef bij de EO radio over dit onderwerp.

Doneer


Tekenen van hoop in een verdeelde wereld – Op zoek naar verzoening

Arabisch en Hebreeuws

We hebben een documentaire van 45 minuten geproduceerd ( in 3 afleveringen van 15 minuten) over verzoening en werken daarvoor o.a. samen met Musalaha, een organisatie in Jeruzalem die al sinds 1990 werkt met Palestijnse christenen en Messiaanse joden om verzoening te bewerkstelligen tussen Israëli’s en Palestijnen naar Bijbelse principes. Het doel van dit project is discussie en bewustheid op te wekken in de Arabische wereld over Bijbelse principes voor verzoening.

In het eerste deel spreken theologen dr. Isaac Munther en Lisa Loden vanuit hun eigen perspectief over de Bijbelse grondslag voor verzoening, zonder de realiteit van de situatie daarbij uit het oog te verliezen. “In veel opzichten leven we hier in een gecompliceerde situatie. Er wonen hier verschillende volken en we moeten met elkaar overweg kunnen,” zegt Lisa Loden. “Ik hoor zelf bij een kleine gemeenschap van Messiaanse joden. Ik heb hier veel broeders en zusters, ook onder Arabische en Israëlische Palestijnen. Zij zijn mijn geloofsgenoten. Maar er zijn veel verschillen en er liggen veel problemen tussen ons. Verschillen in theologie, manier van leven, sociale omstandigheden, politieke ideeën. Er staat veel tussen ons in. Maar als gelovigen in Christus, die de basis is van ons geloof, moeten we ons verenigen, want volgens de Bijbel en de wil van God zijn we broers en zussen…..Toen Jezus op aarde was zag hij ieder mens staan, Hij accepteerde iedereen. Hij is ons tot voorbeeld.”

In deel 2 en 3 zien we voorbeelden van verzoening in de praktijk: o.a. een woestijntocht met Palestijnen en Israëli’s, samenleven in een klein dorpje bij Nes Ammim en in de oude stad van Jeruzalem gezamenlijk klassieke muziek studeren en uitvoeren.

De documentaire is zowel in het Arabisch als Hebreeuws, ondertiteld in Arabisch als Hebreeuws wordt gesproken, en vice versa. De documentaire is ook ondertiteld in het Engels en in het Nederlands. Mocht u interesse hebben om hem op USB te ontvangen, stuur dan even een mail naar contact@arabvision.nl

Kijk hier om de trailer te zien.


Hoop voor Morgen

Ons programma Hoop voor Morgen over huiselijk geweld en seksuele intimidatie verandert levens. Veel mensen reageren op de Facebook pagina en stellen vragen.

Toen Leila nog een kind was, werd ze verkracht door haar broer. Na die eerste keer hebben veel van haar familieleden haar misbruikt en dat leidde bij haar tot een seksverslaving. Omdat ze van jongsaf aan een probleem had aan haar been, dacht ze dat ze waarschijnlijk nooit zou trouwen. Ze was volledig aan seks verslaafd en zag geen uitweg. Verschillende malen overwoog ze om een eind te maken aan haar leven. Nadat ze ons programma Hoop voor Morgen had bekeken, nam ze contact met ons op en we spraken met haar over de Here Jezus en verzekerden haar ervan dat Hij van haar houdt. Leila bad to God en vroeg Hem om haar in deze situatie te helpen. Bidt u mee voor Leila en de vele mannen en vrouwen die reageren op Hoop voor Morgen?

We willen dit programma graag beschikbaar maken in andere talen. Seksueel geweld is helaas niet beperkt tot de Arabische wereld. Daarom hebben wij het tweede seizoen van Hoop voor Morgen ondertiteld in het Engels. Mocht u deze op USB willen ontvangen om bijvoorbeeld samen met Arabisch sprekende vrienden te bekijken, schrijf dan naar contact@arabvision.org

Verschillende afleveringen in de serie Hoop voor Morgen gaan over het kindhuwelijk. Armoede en oorlog zijn de voornaamste redenen voor kindhuwelijken. Vanwege armoede doen mensen wanhopige dingen om geld te krijgen; vanwege de oorlog is er meer risico dat meisjes worden gekidnapt, misbruikt en verkracht. Ouders geloven ten onrechte dat het vroeg uithuwelijken van hun dochters voorkomt dat ze seksueel worden lastig gevallen. Het tegenovergestelde is echter het geval: een kind-bruid wordt vaak in haar huwelijk seksueel misbruikt.

Door vroeg te trouwen worden de kansen van het meisje op scholing veel kleiner; ze gaat van school af en daardoor wordt haar persoonlijke ontwikkeling belemmerd, waardoor de cyclus van armoede wordt gecontinueerd. Daarbij komt dat een kindhuwelijk vaak de gezondheid van het meisje in gevaar brengt.

Het kindhuwelijk wordt ook als dekmantel voor mensensmokkel en prostitutie gebruikt. De belangrijkste uitdaging op dit terrein is  de afwezigheid of het niet handhaven van wetten tegen het kindhuwelijk in de Arabische wereld. Het aantal kindhuwelijken is weer aan het toenemen, vooral in oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen.

Bekijk een aflevering van Hope for Tomorrow met Engelse ondertiteling.


Mijn eerste woordjes

lees- en schrijfproject voor kinderen in vluchtelingenkampen

Televisie kan een belangrijke rol spelen bij het overbrengen van informatie en onderwijs als mensen afgesloten zijn van regulier onderwijs.  Daarom gaat Arab Vision, samen met uitzendpartner Sat-7, een onderwijsprogramma via televisie ontwikkelen en produceren. Dit basisprogramma voor lezen en schrijven is bedoeld voor kinderen van ongeveer zes tot acht jaar oud.

We gaan korte clips produceren met in elke clip een basisles lezen en schrijven. Een kind tekent bijvoorbeeld een huis en schrijft het woord; je ziet plaatje en woord stap-voor-stap op het scherm verschijnen. Het woord of begrip en de betekenis wordt verder uitgewerkt in een kort Arabischtalig filmpje.

De clips zullen regelmatig op TV te zien zijn en via sociale media kunnen kinderen mee-oefenen en de resultaten zelfs uploaden op Facebook zodat hun werk ook nog nagekeken kan worden!

We verwachten met dit project zo’n half miljoen kinderen in vluchtelingenkampen te kunnen helpen de basis van lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

Nog dit jaar wil Arab Vision de eerste 100 clips produceren en beschikbaar maken. U kunt heel praktisch en effectief investeren in de levens van Arabische vluchtelingenkinderen door een speciale donatie voor dit project te sturen!

Op zoek naar een mooie spaaractie voor school of zondagsschool?

Help Arabische kinderen om te leren lezen en schrijven via TV en internet, adopteer een of meer ‘Mijn eerste woordjes’- clips voor €150 per clip. Voor meer informatie over dit project, neem contact met ons op via contact@arabvision.nl

DONEER