Boeken

Van theologie en toverbal… Gedachten over de Arabische wereld

Jos M. Strengholt

Jos Strengholt heeft voor Arab Vision een ruim 100 pagina’s tellend boekje geschreven over allerlei aspecten van de Arabische wereld, o.a. over cultuurverschillen tussen de Arabische en Westerse wereld, de situatie van de Koptische Kerk, de ontwikkeling van de vroege kerk in Noord-Afrika,  het doolhof van de verschillende denominaties van oude kerken in het Midden-Oosten, de omgang met moslims, het werk van Arab Vision, etc.

Een van de eerste lezers reageerde direct enthousiast: “Een juweel van een boekje en een heel prikkelende eye-opener. Korte, maar stimulerende bijdragen uit een brede achtergrond, met diepgang en eigentijds vormgegeven. Ik wil er graag een aantal doorgeven in mijn vrienden- en kennissenkring.”

Het boekje kan besteld worden door €10 over te maken naar NL52 INGB 0005037361 van Stichting Arab Vision met vermelding van ‘toverbal’ en adresgegevens, of schrijf naar contact@arabvision.nl.

 

Arabieren-zijn-geweldige-minnaarsArabieren zijn geweldige minnaars…
En 19 andere mythen over de Arabieren

Door Abu Banaat

We nemen geen blad voor de mond, maar zeggen eerlijk wat we zien en denken over de Arabische wereld. Arabieren hebben nogal wat mythen over zichzelf, maar ook in Nederland hebben we veel ideeën over Arabieren die maar half of minder waar zijn. Lees zelf en oordeel.
We hebben nog enkele gratis exemplaren liggen en sturen u graag één toe voor € 2,50 zodat de administratie- en verzendkosten (binnen NL en België) gedekt zijn.

Gebruik s.v.p. het contactformulier om het boekje aan te vragen.

Doing-Mission-in-the-Arab-World

Arab Vision is betrokken bij de publicatie en promotie van een aantal boeken die we aanbevelen als ‘must reads’voor degenen die geïnteresseerd zijn in zending in de Arabische wereld, de oude en hedendaagse Arabische kerken en de leer van de Islam. Tot nu toe hebben we vier Engelstalige boeken gepubliceerd in de Grassroots Mission Publications serie.
(Zie: http://grassrootsmissionpublications.blogspot.nl/)

Exemplaren kunnen voor €10 besteld worden, inclusief verzending binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen geplaatst worden middels het contact formulier.

Als je een hart hebt voor zending en in het bijzonder belangstelling hebt voor de Arabische wereld, bevelen we u dit boek van harte aan. Het is een verzameling artikelen geschreven door tien zendelingen wiens ervaring, denken en werk ontwikkeld zijn tijdens de jaren van dienst in de Arabische wereld. Het is het eerste boek in onze Grassroots Mission Publications serie.

 

The-Ministry-of-Reconciliation

Arab Vision is betrokken bij de publicatie en promotie van een aantal boeken die we aanbevelen als ‘must reads’voor degenen die geïnteresseerd zijn in zending in de Arabische wereld, de oude en hedendaagse Arabische kerken en de leer van de Islam. Tot nu toe hebben we vier Engelstalige boeken gepubliceerd in de Grassroots Mission Publications serie.
(Zie: http://grassrootsmissionpublications.blogspot.nl/)

Exemplaren kunnen voor €10 besteld worden, inclusief verzending binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen geplaatst worden middels het contact formulier.

De bediening van verzoening is het tweede boek in onze Grassroots Mission Publications en richt zich vooral op kwesties van verzoening en zending in de Arabische wereld.
Voor iedereen die belangstelling heeft voor zending en de kerk in de moslimwereld is dit een waardevol boek. De schrijvers zijn allen langetermijn christelijke werkers in de moslimwereld.

 

stand-your-ground

Arab Vision is betrokken bij de publicatie en promotie van een aantal boeken die we aanbevelen als ‘must reads’voor degenen die geïnteresseerd zijn in zending in de Arabische wereld, de oude en hedendaagse Arabische kerken en de leer van de Islam. Tot nu toe hebben we vier Engelstalige boeken gepubliceerd in de Grassroots Mission Publications serie.
(Zie: http://grassrootsmissionpublications.blogspot.nl/)

Exemplaren kunnen voor €10 besteld worden, inclusief verzending binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen geplaatst worden middels het contact formulier.

Stand Your Ground is een verzameling van het beste werk van Vivienne Stacey over geestelijke strijd. Mevr. Stacey werkte meer dan 50 jaar in de moslimwereld en ze biedt ons hier een rijkdom aan inzicht en ervaring aan in het spirituele en occulte.

 

godly-leadership

Arab Vision is betrokken bij de publicatie en promotie van een aantal boeken die we aanbevelen als ‘must reads’voor degenen die geïnteresseerd zijn in zending in de Arabische wereld, de oude en hedendaagse Arabische kerken en de leer van de Islam. Tot nu toe hebben we vier Engelstalige boeken gepubliceerd in de Grassroots Mission Publications serie.
(Zie: http://grassrootsmissionpublications.blogspot.nl/)

Exemplaren kunnen voor €10 besteld worden, inclusief verzending binnen Nederland en België. Bestellingen kunnen geplaatst worden middels het contact formulier.

Wat er ontbreekt bij veel leiders is geestelijke diepgang,” schrijft Dr. David P. Teague in zijn boek Godly Leadership, het vierde boek in de Grassroots Mission Publications serie.

Dr. Teague heeft veertig jaar ervaring in het pastoraat en de zending. Veel van zijn artikelen zijn ook te vinden in het St.Francis Magazine.