Egypte probeert de wet tegen FGM te veranderen, vanwege de gaten die er nu nog inzitten. Nu kunnen degenen die meisjes besnijden en familieleden die dit toelaten nog de straf ontlopen, volgens Shahira Amin in Egypt Pulse.

Er is een artikel in de wet die overtreders vrijstelt van vervolging als zij een procedure uitvoeren die medisch noodzakelijk is of als die te rechtvaardigen is om een patient te beschermen. Er zijn dokters die dit gebruiken als drogreden om aan te voeren dat FGM noodzakelijk is om jonge meisjes te beschermen.

Lees het Engelstalig artikel

Bekijk een clip over FGM op het YouTube kanaal van Arab Vision