29 August, Christianity Today – Mark Woods

Veelal wordt gezegd dat IS(IS), die vele delen in Irak en Syrië heeft ingenomen, de regio heeft teruggevoerd naar de Middeleeuwen. We kunnen over de geschiedenis twisten, maar we begrijpen wat de mensen bedoelen. Het is een donker fundamentalisme zonder compromis, zonder tolerantie en genadeloos: je geeft je over of je sterft.

Door de daden van Islamic State en andere extremistische groeperingen komen vragen weer tot leven die tijdens de heftige vervolging van de eerste christenen ook werden gesteld. Dat hun verhaal vandaag de dag nog zo relevant is zegt iets over de mythe van de menselijke vooruitgang. We kunnen er nog zoveel van leren. Onlangs is het opnieuw en uitstekend verteld door Marcellino D’Ambrosio  (Who Were the Church Fathers?, SPCK). Die uitgave heb ik gebruikt als achtergrond bij dit artikel.

Centraal erin is Cyprianus, uit Carthago in Noord-Afrika, die in 264 AD werd gedoopt en kort daarna bisschop werd. Hij was een warm en goedgeefs mens wiens talenten hard nodig bleken te zijn.

Lees meer hierover in: wat we kunnen leren van de kerkvaders